Young Digital Leaders

Inițiativa: Young Digital Leaders (YDL)

Perioada: 2018 - 2020

Obiectiv:

 • abilitarea tinerilor cu vârste curprinse între 12 și 15 ani, prin competențe de cetățenie digitală, gândire critică și educație media, ce pot fi utilizate și în afara sălii de clasă, pentru a deveni lideri digitali responsabili;

Rezultate:

 • propunerea unui curriculum cu durata de 5 ore, destinat tinerilor de 12-15 ani, pe tema educației pentru cetățenie digitală;

 • livrarea de workshop-uri în 3 instituții de învățământ partenere (din Ploiești, Slatina și Reșița) de către facilitatorii GEYC care au ajuns la 450 elevi și peste 90 de părinți (în sesiuni dedicate lor, inclusiv prin crearea unui ghid pentru părinți);

 • formarea a 251 cadre didactice din întreaga țară, pe parcursul a 10 cursuri de formare realizate la Cluj-Napoca, Oradea, București, Constanța și Iași;

 • organizarea a 4 sesiuni de monitorizare a cadrelor didactice la Rm. Vâlcea, Sibiu, Ploiești și Fetești;

 • atelierele facilitate de către profesorii implicați în program au ajuns la 6.106 tineri (dintre care 4.722 de 12-15 ani - grupul țintă al proiectului) de la 133 unități de învățământ partenere, din 33 județe și din Municipiul București;

 • lansarea a 10 centre Young Digital Leaders în rândul celor mai active instituții de învățământ implicate în proiect.

  1. Liceul Tehnologic de Industrie Alimentară, Fetești;

  2. Liceul Bănățean, Oțelu Roșu;

  3. Colegiul Național Nichita Stănescu, Ploiești;

  4. Colegiul Tehnic Victor Ungureanu, Câmpia Turzii;

  5. Liceul Tehnologic Alexandru Ioan Cuza, Bârlad;

  6. Colegiul Național Octavian Goga, Marghita;

  7. Colegiul Tehnic Mihai Viteazul, Oradea;

  8. Liceul Teoretic Eugen Pora, Cluj-Napoca;

  9. Liceul Teoretic Onisifor Ghibu, Oradea;

  10. Școala Superioară Comercială Nicolae Kretzulescu, București;


Context:

YDL a fost inițiat de Google.org și coordonat de către Institutul pentru Dialog Strategic.

În România, activtățile au fost derulate de către GEYC:

- în cadrul proiectului pilot (2018), în parteneriat cu Colegiul Național „Emanuil Gojdu” din Oradea.

- în cadrul ediției a II-a (2019-2020), în unități de învățământ partenere din toate cele 8 regiuni de dezvoltare ale țării.

YDL a fost nominalizat la premiile SALTO PI.

Săptămâna Cetățeniei Digitale (2019) a adus în prim plan educația pentru cetățenie digitală prin 3 evenimente regionale organizate de către GEYC în parteneriat cu instituții de învățământ din cadrul proiectului.

Lansarea ediției pilot, Oradea (2018)


Posterul creat de SALTO PI, cu rezultatele YDL (2020)


Reprezentanții din România la evenimentul final, Bruxelles (2019)