Campania USE - United, Stronger, European

Inițiativa: Campania USE - United, Stronger, European

Perioada: martie 2014

Obiectiv:

  • promovarea toleranței, a diversității și a non-discriminării, ca valențe ale cetățeniei europene;

Rezultate:

  • 10 instituții educaționale din România au organizat evenimente locale pentru tinerii din comunitate;


Context:

GEYC a acționat ca promotor la nivel național al campaniei împotriva rasismului organizată de UNITED.

Evenimentele locale s-au bazat pe educația non-formală și au luat forma dezbaterilor, meselor rotunde, jocurilor de rol sau discuțiilor despre rasism și discriminare.

Activitate la Colegiul "Gheorghe Asachi" Botoșani