DIVERSE

[RO] Urmăriți videoclipul de prezentare pentru a vedea ce rezultate a avut proiectul în România și testimonialele cadrelor didactice din Centre de Excelență DIVERSE. Mulțumim pentru participare și implicare în realizarea acestui video doamnelor profesoare: Georgescu Mioara și Ciurea Viorica Școala generală „Anton Pann”, Craiova; Sandu Laura, Neagu Suzana-Beatrice și Zăloagă Ana-Maria- Colegiul Național „Roman-Vodă”, Roman.

[EN] Watch the presentation video to see the project's results in Romania and some testimonials from teachers from DIVERSE Excellence Centers. We are grateful for their involvement to: Georgescu Mioara and Ciurea Viorica Școala generală „Anton Pann”, Craiova; Sandu Laura, Neagu Suzana-Beatrice and Zăloagă Ana-Maria- Colegiul Național „Roman-Vodă”, Roman.

Inițiativa: DIVERSE- Promotion of democratic values and diversity in schools through Creative Drama and Fairy Tales

Perioada: 2019-2021

Obiective:

 • îmbunătățirea gestionării diversității în sala de clasă;

 • explorarea a trei metode - teatru creativ (drama), basme din popor și povestiri digitale - pentru a promova aspectele emoționale ale învățării, comunicarea și învățarea non-verbală, precum și interacțiunea pozitivă dintre copiii din comunitățile de refugiați/ migranți/ minorități (RMM) și colegii lor;

 • creșterea incluziunii sociale a copiiilor din comunițile de RMM în sala de clasă și în societate;

Rezultate:

 • adaptarea celor trei metode pentru a le utiliza în școlile multiculturale;

 • crearea unui ghid de orientare pentru profesori;

 • instruirea a peste 15 formatori;

 • formarea a peste 400 de profesori din învăţământul primar şi secundar;

 • explorarea metodelor împreună cu peste 9.000 de elevi;

Initiative: DIVERSE- Promotion of democratic values and diversity in schools through Creative Drama and Fairy Tales

Timeframe: 2019-2021

Objective:

 • to improve the management of diversity in the classroom;

 • to explore three methods - creative drama, activities based on folks & fairytales and digital storytelling - to promote the emotional aspects of learning, non-verbal communication and learning, as well as the positive interaction between children from refugee/ migrant or minority (RMM) background and their colleagues;

 • to improve the social inclusion of children with RMM background in their classroom and in the society;

Results:

 • adapting the three methods to be used in multicultural schools;

 • creating guidelines for teachers;

 • training 15 trainers;

 • training over 400 of elementary and secondary school teachers;

 • exploring the methods with over 9.000 students;

Următoarele centre / instituții de învățământ au primit Premiul Centru DIVERSE:

 • Școala Profesională Specială „Sfânta Maria”, Bistrița

 • Școala Gimnazială „Radu Tudoran”, Brăila

 • Colegiul Național de Arta „Octav Băncilă”, Iași

 • Liceul „Regina Maria”, Dorohoi

 • Școala Gimnazială „Anton Pann”, Craiova

 • Școala Gimnazială „Avram Iancu”, Satu Mare

 • Școala Gimnazială „Sf. Nicolae”, Tg. Jiu

 • Școala Gimnazială Nr. 9, Reșița

 • Școala Gimnazială, comuna Păstrăveni

 • Colegiul Național „Roman Vodă”, municipiul Roman.


Context:

DIVERSE este un proiect KA3, organizat prin Programul Erasmus+ de un consorțiu coordonat de Action Sinergy, cu parteneri din șase țări - Grecia, Bulgaria, Italia, Spania, Ungaria și România- cu scopul de a promova incluziunea socială și diversitatea în sala de clasă, prin utilizarea unor metode creative.

The following educational centres/institutions received the DIVERSE Centre Award:

 • Școala Profesională Specială „Sfânta Maria”, Bistrița

 • Școala Gimnazială „Radu Tudoran”, Brăila

 • Colegiul Național de Arta „Octav Băncilă”, Iași

 • Liceul „Regina Maria”, Dorohoi

 • Școala Gimnazială „Anton Pann”, Craiova

 • Școala Gimnazială „Avram Iancu”, Satu Mare

 • Școala Gimnazială „Sf. Nicolae”, Tg. Jiu

 • Școala Gimnazială Nr. 9, Reșița

 • Școala Gimnazială, comuna Păstrăveni

 • Colegiul Național „Roman Vodă”, municipiul Roman.


Context:

DIVERSE is a KA3 project, organized in the framework of Erasmus+ Program, by a consortium coordinated by Action Sinergy, with partners from six countries - Greece, Bulgaria, Italy, Spain, Hungary and Romania - with the aim of promoting social inclusion and diversity in the classroom, through creative methods.

Prima întâlnire transnațională a Proiectului DIVERSE, organizată la Atena, Grecia (Ianuarie 2020)

The first transnational meeting of the DIVERSE Project organised in Athens, Greece (January 2020)

Tehnicile povestirii pot fi utilizate pentru a îmbunătăți gestionarea diversității în sala de clasă.

Storytelling techniques can be used in order to improve the management of diversity in the classroom.