Oportunități de dezvoltare pentru profesori și elevi în timpul pandemiei

Webinar DIVERSE Talks #3

În cadrul evenimentului va fi lansată oficial platforma EDU@GEYC.RO

Data: 24 ianuarie 2021

Ora: 14:00

Durată: 60 min

Limbă eveniment: română

Tipul evenimentului: online


Context:


Educația a fost unul dintre cele mai afectate domenii din momentul începerii pandemiei. Atât educația formală, cât și cea nonformală au fost digitalizate ad-hoc, iar cadrele didactice, formatorii, elevii și cursanții au trebuit să se adapteze din mers.

Pe 24 ianuarie marcăm Ziua Internațională a Educației împreună cu 6 cadre didactice din Comunitate: Georgiana Moldoveanu, Adrian Niță, Daniela Chelbea, Alina Vancea, Simion Strugar și Florentina Drugă.

Webinarul este organizat în cadrul proiectului DIVERSE, care se adresează în mod direct profesorilor, urmărind să le pună la dispoziție diferite instrumente pe care le pot folosi pentru a îmbunătăți promovarea și gestionarea diversității în clasele multiculturale, permițându-le să adapteze modul de predare la nevoile mereu în schimbare ale elevilor. În cadrul evenimentului veţi afla mai multe detalii despre oportunităţile de training pentru cadrele didactice din cadrul proiectului.


Agenda evenimentului

  • Discuție despre provocări şi soluţii pe timp de pandemie cu intervenţia cadrelor didactice

- Georgiana MOLDOVEANU, prof. Lb. engleză

- Adrian NIȚĂ, prof. Informatică

- Daniela CHELBEA, Director Liceul Bănățean Oțelu Roșu

- Alina VANCEA, prof. Limba și literatura română

- Simion Strugar, Vicepreședinte GEYC, prof. Informatică, TIC

- Florentina DRUGĂ, prof. Istorie

  • Prezentare soluţii GEYC

  • Q&A: Întrebările publicului

Context:


Education has been one of the most affected areas since the beginning of the pandemic. Both formal and non-formal education were digitized ad-hoc, and teachers, trainers, students and trainees had to adapt on the fly.

On January 24, we mark the International Day of Education together with 6 teachers from the Community: Georgiana Moldoveanu, Adrian Niță, Daniela Chelbea, Alina Vancea, Simion Strugar and Florentina Drugă.

The webinar is organized within the DIVERSE project, which addresses teachers directly, aiming to provide them with various tools that they can use to improve the promotion and management of diversity in multicultural classes, allowing them to adapt their teaching methods to the students' always changing needs. During the event, you will find more details about the training opportunities for the teachers within the project.


Agenda

  • Discussion on the challenges and solutions during the pandemic, with the intervention of the teachers:

- Georgiana MOLDOVEANU, English teacher

- Adrian NIȚĂ, Informatics teacher

- Daniela CHELBEA, Director of Liceul Bănățean Oțelu Roșu

- Alina VANCEA, Romanian language and literature teacher

- Simion Strugar, Vicepresident GEYC, Informatics and TIC teacher

- Florentina DRUGĂ, History teacher

  • Presenting GEYC solutions

  • Q&A: Questions from the audience