ÎNSCRIERI DESCHISE: Campania Adu Comunitatea GEYC în școala ta! (9 ianuarie-9 februarie 2023)

Rețeaua informală EDU.GEYC.RO reunește cadre didactice de nivel gimnazial, liceal, post liceal și universitar din România, care s-au implicat activ, din 2013, în campanii și proiecte dedicate dezvoltării competențelor profesorilor și tinerilor prin educație non-formală.


Obiective:

  • O colaborare mai eficientă între instituțiile de învățământ și ONG-uri/ societatea civilă;

  • Îmbinarea metodologiei educației formale cu cea non-formală;

  • Crearea unei platforme de networking și împărtășire de bune practici între lucrătorii de tineret și profesori;

  • Acces la oportunități special create pentru profesori și elevi;

The informal network EDU.GEYC.RO brings together secondary, high-school, college and university teachers from Romania, who have been actively involved since 2013, in campaigns and projects dedicated to the development of competences of teachers and youth, through non-formal education.


Objectives:

  • A more effective collaboration between the educational institutions and NGOs/ civil society;

  • Combining formal and non-formal education methodologies;

  • Creating a platform for networking and sharing best practices between youth workers and teachers;

  • Access to opportunities specially designed for teachers and students;

Elevii și profesorii se implică

Elevii de la Colegiul Național de Arte Dinu Lipatti din București au luat parte la flashmobul organizat la București cu ocazia Zilei Europei (9 mai)
și au
deschis Seara interculturală a proiectului EQYP (2016).

Membri și activități